گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3

گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3
گزارش کارآموزی واحد بهره برداری آغاجاری 3

این گزارش کار شامل تجربه و یادگیری من در 20 روز آموزش شغلی (کارآموزی) است. این دوره را در شرکت تولید نفت و گاز آغاجاری می گذرانم که شامل شرکت در کلاس های HSE و کار در واحد تولید می شود. من با فرایند تولید، کارهای روزمره مهندس تولید، تجهیزات و ابزارها و همچنین آزمایش های اولیه آشنا شده ام.
من این گزارش را با کمک مربی خود (مدیر شرکت تولید واحد 3) نوشتم و همچنین از برخی مقالات و کتاب متنی برای گسترش جزئیاتی که در مراجع ذکر کردم استفاده می کنم.
من گزارش روزانه را ذکر کردم که خلاصه ای از فعالیت هایم است و بطور خلاصه آن ها را در بخش توضیحات فرآیند گسترش می دهم. من یک اطلاعات تابستانی درباره آنچه در کلاسهای HSE آموخته ایم نوشتم. در پایان گزارش ، من شرح فرایند را نوشتم که با جمع آوری کلیه اطلاعات از ابتدا تا انتها ایجاد شده است.
من در پایان گزارش به توصیه خود اشاره کردم و نقشه فرآیند شرکت تولید واحد 3 را ضمیمه کردم.

توجه: متن این گزارش کارآموزی بصورت انگلیسی میباشد.

This report consists of my experience’s and learning in 20 days of job training report. I pass this course in Aghajari oil and gas production company which include, attending in HSE classes and working in production unit.
I’ve got familiar with production process, production engineer daily tasks, equipment and instruments and also some initial experiments.
I wrote this report with help of my instructor (manager of unit 3 production company), I use some articles and text book to expand the details that I mentioned in references.

I mentioned daily report that is a summary of my activities briefly and expand them in process description part. I wrote a summery information about what we learned in HSE classes. In the end of report, I wrote process description which created by collecting all of information from the beginning to the end. I mentioned my recommendation in the end of the report and attach the process map of unit 3 production company.

 

Table of Contents

 • Acknowledgment
 • Table of contents
 • Abstract
 • Chapter one
  • Introduction
  • Description of training company
  • Job description
  • Daily report
 • Chapter two
  • HSE class
  • Process description
  • Conclusions and Recommendations
 • References
 • Appendix

List of figures

 • Figure 1&2: extinguishers guide chart and fire triangle
 • Figure 3: wellhead facilities
 • Figure 4: production process
 • Figure 5: production tank and test tank
 • Figure 6&7: process map of unit 3 production company

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.