گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران

گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران

گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران
گزارش کارآموزی شرکت ملی حفاری ایران

صنعت حفاری جالب ترین و هیجان انگیزترین فصل داستان نفت این انرژی عظیم خدادادی می باشد که در واقع شرح تلاش سخت و غرور انگیز انسان است که با سلاح دانش وتجربه با طبیعت بکر و سرسخت و نیروهای مرموز آن به مبارزه بر می خیزد تا برای ارتقاع زندگی به گنجینه های پنهان دل زمین دست یابد (بی جهت نیست که دکل حفاری سمبل صنعت نفت بوده و در آرم بیشتر سازمان ها شرکت های نفتی و نیز کتب و مجلات مربوط به نفت دیده می شود) و با ابزار خود سنگ ها و صخره های آن را که سمبل مقاومت و پایداریست بشکافد ودر این هنگام که طبیعت صلابت انسان را می بیند به غلیان در می آید و برای به دام انداختن و نابودی ابزار و وسایل او نیروهای مرموز و ناشناخته خود را به کار می اندازد.
در این مبارزه مته های حفاری اعماق زمین را می شکافد تا انسان از نفت و گاز انباشته در آن بهره برداری کند اما در عین حال هر چاه مجرایی است به اعماق قرون و اعصار و کاوشی است در دل تاریخ برای پی بردن به بسیاری از اسرار طبیعت. اکنون حفاری با تجربیات طولانی خود شناخت هر چه بیشتر طبیعت و پوسته زمین و به کارگیری جدیدترین دست آوردهای علوم و تکنولوژی پیشرفته و مدرن این امکان را فراهم آورده است که تا ژرفای بیش از 12000 متر در زمین نفوذ کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.