کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی

کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی
کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته نفت دکتر فرخ پی

این کتاب برای دانشجویان رشته نفت در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس زبان تخصصی به ارزش ۲ واحد تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه مندان نیز از آن بهره مند شوند. دشواری چنین کاری بر دانشمندان و صاحبنظران پوشیده نیست و به همین جهت مرحله کمال مطلوب آن، باید بتدریج و پس از پیشنهادهای اصلاحی ارباب نظر به دست آید و انتظار دارد که این بزرگواران از این همکاری دریغ نورزند.

 

» فهرست مطالب:

 • Origin of Petroleum
 • The Nature of Petroleum
 • Subsurface Geology
 • Methods of Oil Exploration
 • Reservoir Engineering
 • Reservoir Rocks
 • Primary Migration
 • Well Logging
 • Crude Oil and Its Relation to the Rocks
 • Branches of Petroleum Industry
 • Marine Petroleum Pollution
 • References

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.