پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم)

پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم)

پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم)
پاورپوینت کسوف و خسوف (نجوم)

در خسوف (ماه گرفتگی)، زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد.بنابراین خورشید چشمه نور و زمین جسمی است که سایه آن بر روی ماه می افتد. در حقیقت ماه در زمان خسوف دقیقا در محل سایه قرار می گیرد.

 

» فهرست مطالب:

  • مقدمه
  • خورشید گرفتگی کلی
  • خورشید گرفتگی حلقوی
  • خورشیدگرفتگی جزئی
  • ماه گرفتگی کلی
  • ماه گرفتگی نیم سایه ای
  • ماه گرفتگی جزئی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.