پاورپوینت درباره موتور الکتریکی

پاورپوینت درباره موتور الکتریکی

پاورپوینت درباره موتور الکتریکی
پاورپوینت درباره موتور الکتریکی

موتور الکتریکی یا الکتروموتور، نوعی ماشین الکتریکی است که الکتریسته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسته، توسط ژنراتور انجام می شود…

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • تاریخچه
 • انواع موتور ها
  • موتور الکتریکی AC
  • موتور القایی تک فاز
  • موتور القایی سه فاز
  • موتور الکتریکی DC
   • موتور DC با تحریک سری
   • طرز کار موتور DC با تحریک سری
   • ویژگی های موتور DC با تحریک سری
   • کاربردهای موتور DC با تحریک سری
   • موتور DC با تحریک شنت
   • طرز کار موتور DC با تحریک شنت
   • کنترل سرعت موتور DC با تحریک شنت
   • ویژگی های موتور DC با تحریک شنت
   • کاربردهای موتور DC با تحریک شنت
   • موتور DC کمپوند
   • انواع موتور DC کمپوند
   • ویژگی های موتور DC کمپوند
   • کاربردهای موتور DC کمپوند
   • موتور DC آهنربای دائم
   • طرز کار موتور DC آهنربای دائم
   • ویژگی های موتور DC آهنربای دائم
   • کاربردهای موتور DC آهنربای دائم
   • راه اندازی موتورهای DC
   • درایو موتور DC
   • انواع درایوهای موتور DC
   • مزایای موتورهای DC
   • معایب موتورهای DC
   • تفاوت بین انواع موتور الکتریکی AC وDC
  • موتور پله ای
  • موتور خطی
  • موتور رلوکتانسی
   • انواع موتور رلوکتانسی
   • راه اندازی موتور رلوکتانسی
   • طرز کار موتور رلوکتانسی
   • مزایای موتور رلوکتانسی
   • کاربردهای موتور رلوکتانسی
  • موتور یونیورسال
   • ویژگی های موتور یونیورسال
   • کاربردهای موتور یونیورسال
 • منابع

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.