مقاله بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی و تعیین میزان بهینه آن

مقاله بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی و تعیین میزان بهینه آن

مقاله بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی و تعیین میزان بهینه آن
مقاله بررسی اثر سخت کننده ها بر رفتار دیوارهای برشی فولادی و تعیین میزان بهینه آن

دیوارهای برشی فولادی از جمله سیستم های نوین در امر مقاوم سازی سازه های بلند مرتبه و بهسازی سازه ها در برابر بارهای جانبی می باشد که درحدود سه دهه از اولین کاربرد این سیستم در ژاپن می گذرد و همچنان به عنوان یک موضوع علمی مورد توجه محققان امر سازه قرار دارد. این سیستم ها به دو دسته ی سخت شده و سخت نشده تقسیم می شوند و در مقاله ی اخیر بحث بر روی رفتار دیوارهای سخت شده می باشد. بطوری که در نهایت با بدست آوردن میزان بهینه ی سخت کننده ها و مکان قرار گیری مناسب آن ها با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ANSYS بهترین رفتار را در این نوع سیستم جهت داشتن یک شکل پذیری و اتلاف انرژی مناسب سیستم , بدست می آوریم.

کلمات کلیدی: دیوار برشی فولادی تقویت شده ، سختی ، اتلاف انرژی ، شکل پذیری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.