فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی

فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی

فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی
فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی

طرح های عمرانی، طرح هایی هستند که جزئی از بودجه سالانه کشور است و به منظور عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی 5 ساله که تمام و یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود و 3 نوع : انتفاعی – غیر انتفاعی – مطالعاتی می باشد.
طرح های غیر عمرانی، طرح هایی هستند که بودجه آن از منابع غیر از بودجه عمرانی تهیه شود (بخش خصوصی). اختلاف طرح های عمرانی و غیر عمرانی در مقدار کسر بیمه نیز می باشد. در طرح های عمرانی 1,67% و در طرح های غیر عمرانی 7,78% کسر می گردد.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • دستور العمل کاربرد
 • کلیات
 • فصل اول (عملیات تخریب)
 • فصل دوم (عملیات خاکی با دست)
 • فصل سوم (عملیات خاکی با ماشین)
 • فصل چهارم (حفاری تونل)
 • فصل پنجم (حفاری و شمع کوبی و سپرکوبی)
 • فصل ششم (عملیات بنایی با سنگ)
 • فصل هفتم (اندود و بند کشی)
 • فصل هشتم (قالبندی و چوبست)
 • فصل نهم (کارهای فولادی با میلگرد)
 • فصل دهم (کارهای فولادی سنگین)
 • فصل یازدهم (کارهای فولادی سبک)
 • فصل دوازدهم (بتن درجا)
 • فصل سیزدهم (بتن پیش ساخته)
 • فصل چهاردهم (زیر اساس، اساس، بالاست)
 • فصل پانزدهم (آسفالت)
 • فصل شانزدهم (عایق کاری)
 • فصل هفدهم (تاسیسات تونل ها، پل ها، نقاط مه گیر و سطوح پروازی)
 • فصل هجدهم (ساختمان ها، علائم، تجهیزات ایمنی)
 • فصل نوزدهم (متفرقه)
 • فصل بیستم (حمل و نقل)
 • فصل بیست و یکم (کارهای دستمزدی)
 • فصل بیست و دوم (ریل، سوزن و ملحقات)
 • فصل بیست و سوم (اجرای روسازی راه آهن)
 • فصل بیست و چهارم (ژئو سنتتیک ها)
 • مطالعه این کتاب برای دانشجویان، مهندسان شاغل و تازه فارغ التحصیل در رشته مهندسی عمران و معماری و همچنین شرکت های مشاور و پیمانکار بسیار مفید می باشد.
 • فهرست بها راه و باند و راه آهن بصورت شرح و تفسیر کاربردی، مطابق با آخرین تغییرات و اضافات 1397 میباشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.