تحقیق درباره سالم زیستی

تحقیق درباره سالم زیستی

تحقیق درباره سالم زیستی
تحقیق درباره سالم زیستی

سالم زیستی گاهی با سلامتی برابر گرفته می­شود، با وجود این سلامتی یک حالت خنثی است و نشان می­دهد شخص بیمار نیست. اگر مفهوم «بیماری» در یک سو و «سالم زیستی» در سوی دیگر قرار داده شود، سلامتی نقطه میانی این مقیاس خواهد بود. پزشکی که در وارد کردن سازه سالم زیستی به پزشکی جدید و سلامت عمومی فردی معتبر است، سالم زیستی را «فرآیندی فعال» تعریف می­کند که از طریق آن «مردم از هستی رو به موفقیت زندگی آگاه شده و انتخابی رو به سوی موفقیت دارند».
اصطلاحاتی مانند تناسب، بهزیستی، سلامت حرفه ­ای، محیط سالم و سلامت عمومی مجموعاً جنبش آگاهی از سلامتی نام گرفته­ اند و معنای یکسانی دارند، عموماً آگاهی از سلامتی به معنی حفظ و پیگیری سلامتی در نظر گرفته شده و غالباً به آن بهزیستی گفته می­شود (کمری و همکاران، 1396: 3).

 

فهرست مطالب:

 • تاریخچه سالم زیستی
 • تعریف سالم زیستی
 • همزیستی مسالمت آمیز
 • ابعاد سالم زیستی
  • بعد سالم زیستی جسمانی
  • بعد سالم زیستی هیجانی
  • بعد سالم زیستی اجتماعی
  • بعد سالم زیستی معنوی
  • ارتباط سالم زیستی و فرهنگ
  • عزت نفس و سالم زیستی
 • پیشینه
 • منابع

این فایل مناسب برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه رشته روانشناسی عمومی، بالینی و مشاوره و جامعه شناسی است. همچنین از متغیرهای جدید روانشناسی است که توجه ویژه ای به آن شده است و از موضوعات جدید روانشناسی برای پایان نامه به حساب می آید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.