تحقیق آموزش بسکتبال

تحقیق آموزش بسکتبال

تحقیق آموزش بسکتبال
تحقیق آموزش بسکتبال

ورزش بسکتبال یک بازی گروهی و هیجان آوری است که در آن بازیکنان باید دارای سرعت عمل و تحرک بسیار باشند . خصوصیاتی چون آمادگی جسمانی ، وقت شناسی ، همکاری ، گذشت ، سرعت و دقت و همچنین ابتکارات و فنونی که ورزشکاران از خود بروز می دهند این بازی را مفرح و شادی آن را لذت بخش می نماید.

 

» فهرست مطالب:

 • مقدمه
 • فواید ورزش بسکتبال
 • تاریخچه بسکتبال
 • ابعاد زمین بسکتبال
 • ابعاد تخته و حلقه بسکتبال
 • توپ بسکتبال
 • تعداد نفرات در بسکتبال
 • روش امتیاز دهی
 • قوانین کلی بسکتبال
 • دریبل
 • انواع دریبل
  • دریبل کنترلی
  • دریبل قدرتی
  • دریبل سرعتی
 • پاس
 • انواع پاس
  • پاس سینه ای مستقیم دو دست
  • پاس زمینی با دو دست
  • پاس یک دستی مستقیم یا زمینی
  • پاس دو دست از بالای سر
  • پاس هوک
  • پاس بیسبالی
 • شوت
 • انواع شوت
  • شوت ثابت
  • شوت جفت
  • شوت سه گام
  • شوت هوک
 • توپ گیری از سبد (ریباند)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.