برنامه زمانبندی پروژه مسکونی اسکلت فلزی 8 طبقه (زیرزمین-همکف-6طبقه)

برنامه زمانبندی پروژه مسکونی اسکلت فلزی 8 طبقه (زیرزمین-همکف-6طبقه)

برنامه زمانبندی پروژه مسکونی اسکلت فلزی 8 طبقه (زیرزمین-همکف-6طبقه)
برنامه زمانبندی پروژه مسکونی اسکلت فلزی 8 طبقه (زیرزمین-همکف-6طبقه)

مدیریت مؤثر پروژه یک اصل کلیدی در هر پروژه مهندسی است. زمان بندی پروژه یکی از ابزار بسیار مهم است که در برنامه ریزی و پیگیری فعالیت های پروژه در طی یک بازه زمانی مشخص استفاده می شود. روش های  تعیین مسیر بحرانی سبب می شوند تا اعضای تیم پروژه بتوانند فعالیت هایی را که در مسیر بحرانی قرار دارند و نمی توان آن ها را به تأخیر انداخت، مگر اینکه کل پروژه با تأخیر روبرو شود، شناسایی کنند.
فعالیت هایی که در مسیر بحرانی قرار نگرفته اند را می توان در گروه فعالیت های شناور قرار داد.
نوع برنامه‌ی زمان‌بندی که توسط پیمانکار استفاده می‌شود، ممکن است در اسناد پیمان مشخص شده باشد و یا توسط خود پیمانکار انتخاب شود. نوع و شکل برنامه زمان‌بندی باید همچون یک ابزار ارتباطی خوب عمل کند و امکان مدیریت صحیح منابع را نیز فراهم آورد. بنابراین روشن بودن و درک برنامه‌ی زمان‌بندی توسط طرفین پیمان امری بحرانی محسوب می‌شود.

 • نوع فایل: MSP-PDF
 • تاریخ: شمسی
 • مدت: 809
 • تعدادفعالیت:186
 • ساختار شکست – وزن – نمودار گانت چارت
 • 40 صفحه
 • زبان: فارسی
 • محدوده زمانی: 94-97

 

 1. زمانبندی تفصیلی.
 2. برنامه زمانبندی به همراه نمودار گانت چارت، مسیر بحرانی، ساختار شکست، روابط پیش نیازی، وزن، تاریخ های شروع و پایان و مدت هر فعالیت شامل فعالیت های اصلی:
 • پروژه ساختمان اسکلت فلزی 8 طبقه
  • ساخت و نصب اسکلت
   • ساخت اسکلت
   • نصب اسکلت
  • اجرای دیوارحائل، سقف و دیوار برشی
   • طبقه زیرزمین 1-
    • اجرای دیوار حائل
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه همکف
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه اول
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه دوم
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه سوم
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه چهارم
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه پنجم
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه ششم
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
   • طبقه هفتم و خرپشته
    • اجرای دیوار برشی
    • اجرای سقف کامپوزیت
  • عملیات سفت کاری
   • طبقات زیرزمین 1- تا همکف
   • طبقات 1 تا 7
  • نما سازی
  • عملیات نازک کاری
  • عملیات تاسیسات مکانیکی
  • عملیات تاسیسات برقی
  • اجرای آسانسور

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.