آسیب های فضای مجازی (جسمی – روحی – امنیتی – اعتقادی)

آسیب های فضای مجازی (جسمی – روحی – امنیتی – اعتقادی)

آسیب های فضای مجازی (جسمی - روحی - امنیتی - اعتقادی)
آسیب های فضای مجازی (جسمی – روحی – امنیتی – اعتقادی)

بهره برداری صحیح و سودمند از فضای مجازی مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند، باعث آسیب هایی جدی شود و برخی از آن ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات هستند.

امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست بشر را تحت تاثیر قرار داده است از این رو ماهیت شناسی این فضا و تشخیص شرایط و الزامات تبدیل شدن به بازیگری توانمند در این عرصه نخستین گام است و هر گونه بی توجهی و غفلت نسبت به این پدیده صدمه ها و آسیب های خطرناکی را متوجه جامعه خواهد کرد.

  • در این اسلاید سعی بر این شده است که تمامی آسیب های روحی، اعتقادی، جسمانی و …مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
  • این اسلاید شامل کلیپ های طنز و آموزشی می باشد که آن را از سایر اسلایدهای موجود متمایز می کند.
  • در این اسلاید به خطرات اینترنت اشیا نیز اشراتی شده است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.